logo

 

 

Information in English

Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner. Rådet har et særlig fokus på politikkområdene næringsarbeid, bosettingsmønster og interkommunale samarbeidsløsninger.

   

 

Representantskapsmøte Ofoten regionråd

Adm dir Elling Berntsen, Sparebanken Narvik Foto: Fritz Hansen, Fremover

Fredag 10. juni hadde representantskapet for Ofoten regionråd møte. I tillegg til de ordinære sakene som årsmelding og regnskap 2015 og budsjett 2016 ble det orientert om tre viktige saker for regionen. En av disse sakene var Forsvarets videre framtid i vår region som ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen orienterte om. I møtet ga Ofoten Sparebank, v Sigve Stokland og Sparebanken Narvik, v Elling Berntsen forsvarsprosjektet i Ofoten en finansiering på NOK 100 000,- fra hver av bankene.


Fellesmøte Salten og Ofoten Regionråd

 

3. juni 2016 møttes Salten og Ofoten Regionråd på Hamsunsenteret til drøfting av felles utfordringer. Naturlig nok var samferdsel et av hovedpunktene under møtet.

Møtet ble ledet av de to regionrådslederne Tor Asgeir Johansen fra Ofoten og Petter Jørgen Pedersen fra Salten  med god bistand fra sekretariatslederne Elisabeth Storjord og Kjersti Bye Pedersen (bildet).

Det ble vedtatt et felles innspill til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029, der regionrådene støtter hverandres hovedkrav  samt synliggjør hvordan naboregionene transport- og logostikkmessig er gjensidig avhengige av hverandre.

Det ble også vedtatt en egen uttalelse som understreker betydningen av en god flyforbindelse mellom Ofoten og Bodø. Salten og Ofoten regionråd krever derfor at dagens kjøp av FOT-ruter mellom Bodø og Narvik lufthavn overføres til Harstad Narvik Lufthavn Evenes når flyplassen i Narvik legges ned. 

Videre orienterte politimester Tone Vangen i nye Nordland Politidistrikt om politireformen, og brannsjef Per Gunnar Pedersen om Salten Brann og krisehåndtering i kommunene.

Avslutningsvis ble det konkludert med at møtet hadde vært nyttig for begge parter.

Plan for møtene til høsten finner du her: MØTEPLAN H-16

Møte for å beholde båtruta Kjeldebotn-Evenes

Fra venstre: Tor Asgeir Johansen, Elisabeth Storjord, Svein Erik Kristiansen, Per Kristian Arntzen, Jørn Sørvig, Arne Vikki  Foto: Ann Kvanmo
Styringsgruppa for Nordland fylkeskommunes prosjekt «Nytt hurtigbåt- og ferjekart» har foreslått å kutte i båtruta Kjeldebotn-Evenes når Hålogalandsbrua åpner høsten 2017. Ofoten regionråd møtte lederne av prosjektet
i Ballangen den 20. april. Der argumenterte ordførerne fra Tysfjord, Evenes og Ballangen for fortsatt drift av båtruta. Ofoten regionråds uttalelse kan leses her: Uttalelse hurtigbåt Kjeldebotn-Evenes

 

Møteplan Ofoten regionråd for våren2016

Ofoten regionråd har planlagt mange møter denne våren.
Se planen her: Redigert møteplan_OR_vår_2016

 

Gledelig nyhet til Narvikregionen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fordelt 87 millioner kroner til til 37 by- og senterregioner i hele landet, gjennom Byregionprogrammet fase 2.  Av disse har Narvik og Ofoten fått tilsagn om 2,68 millioner, og ingen av regionene fikk høyere tilsagn enn vår region. «Hensikten med midlene er å fremme et positivt samspill mellom byene og omlandet rundt for å legge til rette for vekst og utvikling, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding fra KMD.» Les mer om Byregionprogrammet under fanen "Prosjekt".

 

Nyttig naboprat i Kiruna

Ofoten regionråd møtte ledelsen i Kiruna kommune for å fortsette samtalene om samarbeid. De to regionene har mye til felles, og også mange felles utfordringer. Et nærmere samarbeid over grensa vil styrke denne aksen som en godt bo- og arbeidsregion. Felles politisk trykk for arbeidet med å utvikle Ofotbanen/Malmbanan er en stor sak. Andre viktige tema som ble drøftet var tollstasjon og kulturutveksling. En sak som er svært aktuelt er fjellredningstjeneste. Noe som er viktig i vårt fjellområde, og som kan utvikles enda mer med felles øvelser på tvers av landegrensene i årene som kommer.

 

Ofoten markerer seg sterkt under åpningen av Kirunafestivalen

Torsdag 25. juni åpner Kirunafestivalen, en festival som betegnes som den største og hippeste i hele Nord-Sverige. Hjertelig tilstede der er arbeidsutvalget i Ofoten regionråd, og hele festivalen åpnes av leder i Ofoten regionråd og ordfører i Narvik, Tore Nysæter.

Les mer

 

Møte i representantskapet den 12. juni

For siste gang i denne valgperioden møttes representantskapet i Ofoten regionråd fredag 12. juni i Bystyresalen Narvik. Bjørn Bremer fra Sykehusalliansen i Narvik orienterte om deres arbeid. Se orienteringen fra sykehusalliansen her:Sykehusalliansen Orientering

 

Møteplanen for høsten 2015 ligger her:

REVIDERT MØTEPLAN H-15


Ofoten regionråd møttes på Myklebostad

Fredag 22. mai møttes Ofoten regionråd på vakre Myklebostad i Tjeldsund kommune. Her ble "Fakta og intensjonsgrunnlaget for kommunealternativet Ofoten" drøftet, ferdigstilt og vedtatt oversendt kommunene med henstilling om behandling. Dette er et skritt videre i prosessen med kommunereformen i Ofoten. 

 

Beredskap ved lokalsykehusene

Ofoten regionråd har sendt brev til helseministeren hvor det bes om at tilstrekkelig akuttkirurgisk og - medisinsk beredskap må ivaretas ved UNN Narvik.

Les brevet her: Uttalelse lokalsykehus fra Ofoten regionråd

 

Ordførerne utnevnt til fosterhjemsambassadører

Fredag 27. mars ble ordførerne i Ofoten utnevnt til fosterhjems- ambassadører.Utnevnelsen ble foretatt av Synnøve Orvik fra Bufetat region Nord. Ordfører i Narvik, Tore Nysæter, er tidligere utnevnt og tok initiativ til at resten av regionrådet også skulle bli ambassadører for denne viktige saken. "Jeg syns det er en ære å få være ambassadør for noe så viktig som dette" sier ordfører i Ballangen, Anne-Rita Nicklasson, som ble utnevnt sammen med ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen, ordfører i Tysfjord, Tor-Asgeir Johansen og ordfører i Tjeldsund, Bjørnar Pettersen. Les mer: https://www.facebook.com/FosterhjemNordNorge?pnref=story

 

 

Høring i justiskomitèen om politireformen

Som en av tre regioner i Norge har Ofoten regionråd fått plass i en åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 24. mars 2015. Høringen omhandler "Endringer i politiloven prop 61 LS", og leder av Ofoten regionråd, Tore Nysæter vil legge fram for komitéen regionrådets syn på hvordan politiet i framtida kan organiseres til beste for innbyggerne i Ofoten. Les pressemelding her: Pressemelding Ofoten regionråd Vedr prop 61 LS

 

Ofoten regionråd hadde møte 6. mars i Narvik

Sjømannskirka i Narvik var et naturlig møtested for å fortsette å utvikle samarbeidet med Kiruna kommune. Ordfører i Kiruna, Kristina Zakrissson med sine medarbeidere tok turen og slo dermed flere fluer i en smekk, med utvikling av det politiske samarbeidet og åpning av Vinterfestuka i Narvik. Nye Narvik sykehus sto også på sakslista, og ikke minst framlegging av samfunnsanalysen i Vekstkraft Ofoten, bestilt av styringsgruppa v/ Kirstin Mobakken i Futurum og levert av Analyse & Strategi v/ Bård Birkedal.

Les hele rapporten her: Rapport_Vekstkraft i Ofoten

  Foto: Mona Gingstad, Futurum

 

Møte på Bjerkvik Tekniske Verksted 23.01.

Ofoten regionråd hadde møte på millitært område fredag 23. januar. På sakskartet sto mange viktige saker. Regionrådet drøftet både kommunestruktur og boligpolitikk, i tillegg til orienteringer om to millionbedrifter; Bjerkvik Tekniske Verksted og Betongrenovering.

 

       Ofoten regionråd samlet utenfor Bjerkvik Tekniske Verksted. Foto: Frida Vågen

 

Møteplanen for våren 2015 ligger her:

Møteplan V15-oppdatert

 

Lonely Planet med Tysfjord som favoritt

Lonely Planet trekker fram ett sted for hver dag i årets 365 dager. Den 2. desember er det Tysfjord med spekkhoggerne som blir framhevet som det beste reisemålet på hele kloden. "Dette er svært gledelig", sier Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord og nestleder i Ofoten regionråd. Mer om saken her:

Her_mener_Lonely_Planet_at_du_b_r_v_re_2__desember-5-17-1109

 

Fokus på videregående opplæring i regionen

Ofoten regionråd hadde møte 7. november i Narvik. Et av temaene som der ble satt fokus på var idrettsfag ved Narvik videregående skole. Les mer her:

article7683617

 

Møte med samferdselsdepartementet

Stig Kjærvik, Tor Asgeir Johansen, John Ragnar Aarset

Ofoten regionråd og Vegforum Nord presenterte fergefri E6 og døgnåpen ferge Drag-Kjøpsvik i Samferdselsdepartementet den 22. oktober.  Les mer

 

   Felles kommunestyremøte i Ofoten

Fem ordførere fra venstre Bjørn Hansen, Tjeldsund, Svein Erik Kristiansen, Evenes,

Anne-Rita Nicklasson, Ballangen, Tore Nysæter, Narvik, Tor Asgeir Johansen, Tysfjord

 

Det var en historisk dag da kommunestyrene i Ballangen, Evenes, Tysfjord, Tjeldsund samt bystyret i Narvik møttes til et felles møte den 17. oktober i Narvik. Innledere fra stat, fylkesmann, sametingsrådet, næringslivet og Telemarksforskning ga en engasjert forsamling grunnlag for en god dialog om kommunereformen.

Program 17.10.

 

Møte 29. september med viktige saker på kartet

Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd gjennomførte møte den 29. september på Árran lulesamisk senter, Drag i Tysfjord. En av sakene som ble drøftet var E6 og ferge over Tysfjord.

Om saken

 

Ofoten regionråd feiret Árran lulesamisk senter

Árran lulesamisk senter feiret mandag 29. september sitt 20 års jubileum. Med på feiringa var også arbeidsutvalget i Ofoten regionråd med de fem ordførerne i Ofoten.

Les mer

 

Rapporten om kommunestruktur er lagt fram

Les rapporten her:

http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=661&merket=2

 

Se Telemarksforskning ved Anja Hjelseth sin presentasjon og påfølgende behandling i Ofoten regionråd:

watch?v=VBQzXXQjzIM&feature=youtu


Her er Telemarksforsknings powerpointpresentasjon:

Presentasjon Ofoten _120914

 

Fylkesmannen møtte Ofoten regionråd

Se opptak fra møtet her, med Elisabet Israelsens presentasjon av Evenes syn- og mestringssenter, og fylkesmann Hill-Marta Solberg orientering etterfulgt av dialog:

watch?v=Lc4nz96e-Co&feature=youtu

 

Her er fylkesmann Hill-Marta Solbergs powerpointpresentasjon:

Fylkesmannens presentasjon 12.09.14

 

Arbeidet med ny kommunestruktur er i gang

Fredag den 12. september har Ofoten regionråd møte i hovedstyret. Dette skjer på Evenes syn- og mestringssenter. Her vil Telemarksforskning legge fram sin rapport om kommunestruktur i Ofoten, og fylkesmann Hill-Marta Solberg vil holde orientering og inviterer til dialog om kommunereformen. Se innkalling og sakspapirer her: Ofoten regionråd 12.09.14._allepapirer

 

Møteplan Ofoten regionråd

Du finner oversikt over de planlagte møtene for høsten 2014:
MØTEPLAN H-14

 

 

 

 

 

Ofoten regionråd

Representantskapet

i Ofoten regionråd består av kommunenes formannskap.

Hovedstyret

i Ofoten regionråd består av:
Ordfører, varaordfører, opposisjonspolitiker.
Medlemmer

Arbeidsutvalget

består av kommunenes ordførere.
Medlemmer

Rådmannsutvalget

består av rådmennene i deltagerkommunene

brosjyre om Ofoten


Ansvarlig: Elisabeth Storjord. Design: Opdal Studio