w

Strategisk næringsplan for Ofoten på høring

Ofoten regionråd vedtok i sitt møte den 22. september høringsutkast til Strategisk næringsplan for Ofoten. Planen sendes her ut på høring.

25.09.201712:50 adm

Ofoten har hatt en strategisk næringsplan siden 2006, og den ble revidert for perioden 2011-2015. Strategisk næringsplan er nå revidert for en ny periode, fra 2017-2021, i samarbeid med Futurum, og forslaget legges ut på høring her. Planen er basert på innspill fra politikere, kommunal administrasjon og utviklingsmiljøer og næringsliv.  

Her finner du planen:

Strategisk næringsplan for Ofoten- Høringsutkast

Høringsinnspill sendes på epost til post@ofotraadet.no innen 1. november 2017.

Statens Vegvesen

google map